HomeYatırımcı İlişkileri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA  METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Hasanoğlu Mühendislik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Siz değerli müşterilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; tarafımıza iletmiş olduğunuz talebe ilişkin sonuçlar ile ilgili sizlere geri dönüş yapılabilmesi ve Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c)  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından talep edilen kişisel veriler işbu aydınlatma metninin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  • Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad
  • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-mail adresi
  • Diğer Bilgiler:  Mahalle, ada, pafta,parsel, imar durumu, Arsa m²

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik İştirakler ve bağlı ortaklıklar / Topluluk Şirketleri / İş Ortaklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Pazartürk Caddesi, BANU EVLERİ Sitesi, Hasanoğlu Genel Merkez Binası No:39 BF/1 Başakşehir / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza iletmiş olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@hasanoglugrup.com.tr  e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.